Logga 3×2

Webbplatsen uppdaterad med…

Under rubrik Klubben;

  • Verksamhetsberättelse 2017
  • Informationsfolder från SGVK
  • Aktuella namn på sektoransvariga
  • Avelsråd ingår i RUS sektorn
  • Ny medlemsansvarig

På medlemsidan;

  • Årsmötesprotokoll
  • Styrelseprotokoll

Generell uppdatering av aktuella ansvariga för  funktioner med korrekta mailadresser.

Sök