skip to Main Content

Medlemskap 2019

Dags att förnya medlemskapet för dig som var medlem under 2018. Det gör du genom att betala in medlemsavgiften på klubbens pg 81 61 32-5. Medlemsavgiften är oförändrad 280 kr oavsett om du bor i Sverige eller utomlands. Är ni fler i familjen så betalar man 120 kr för varje tillkommande medlemskap. Är du under 18 år är det gratis.
Läs mer under rubrik /Klubben

Som NY medlem är du extra välkommen. Då fyller du i Medlemsansökan som du hittar på webbplatsens första sida
”Bli medlem i Club Berger des Pyrénées”.


Välkommen till ett nytt innehållsrikt 2019!

Back To Top
Sök