skip to Main Content

AKTIVITETER

Club Berger des Pyrénées har medlemmar i hela vårt avlånga land samt i våra grannländer. För att kunna tillgodose så många som möjligt anordnar klubben aktiviteter runt om i landet. Varje år anordnar klubben dessutom bergerläger, vallningsläger och årets höjdpunkt våran egen Rasträff. 

Områdesansvariga

Kontakta respektiva områdesansvarig för att få reda när nästa träff planeras eller för att komma med tips och idéer för framtida aktiviteter! Våra områdesansvariga vill gärna ha hjälp att arrangera aktiviteter runt om i områdena.

Vi söker områdesansvariga runt om i Sverige.

  • Finns inte ditt län med?
  • Brinner du för vår ras?
  • Vill du prata med intresserade av rasen?
  • Vill du ordna träffar i ditt län?

Kontakta styrelsen med ditt intresse och få ytterligare information.

Område Kontaktperson Tel.nr
Västmanland Susanne Nordberg 0704-92 63 00
Stockholm Lotte Sönstebye 0706-67 22 20
Västra Götaland Annis Gustafsson 031-23 00 49
Jönköping/Östergötland Ida Björkman 0705-12 45 05
Kalmar Sophie Marchand 0480-218 44
Skåne Veronica Thoresson 0703-91 41 02

KALENDARIUM

MEDLEMSBIDRAG

Fastslaget på styrelsemöte 15 oktober 2014

Rasklubben Club Berger des Pyrénées ger varje år bidrag till föreningens medlemmar. Bidrag kan sökas av medlemmar för medlemsaktiviteter i syfte att utveckla kunskaper och främja relationerna mellan medlemmar och dess hundar i Club Berger des Pyrénées. Aktiviteter som inte riktar sig till föreningens medlemmar eller aktiviteter med slutna grupper kan inte få bidrag. Bidrag på max 1 000 kr kan sökas till läger, kurser, träningar, föreläsningar, promenader, prova på dagar och liknande. Bidrag ges inte till inventarier eller annan utrustning och inte heller till verksamhet som det åligger föreningen att tillgodose.

Ansökningar

Ansökningar om bidrag sker rullande över året och sista dag för medlemsbidragsansökan inför ett styrelsemöte är två veckor. Efter beredning fattar styrelsen beslut om bidrag och svar på ansökningar ges inom tre arbetsdagar efter det aktuella styrelsemötet. Ansökan görs direkt på Club Berger des Pyrénées hemsida (se nedan).

Redovisning

Inom två veckor efter avslutad aktivitet skall en redovisning lämnas in. Bidraget betalas ut inom tre arbetsdagar från att en komplett redovisning inkommit till kassören. Redovisningen sker på två blanketter som finns på hemsidan; deltagarlista samt underlag för ekonomisk ersättning. Samtliga kvitton/fakturor för bidraget måste finnas med för att redovisningen skall vara komplett.

Vi uppmanar även bidragsgivarna att skicka in en liten rapport till BergerNytt så att medlemmarna kan få läsa om just er aktivitet.

Ansök om medlemsbidrag

Fyll i detta för att ansöka om medlemsbidrag. Vi vill ha information om vad det är för aktivitet, vilka den riktar sig till och hur mycket pengar ni vill ansöka om.

Ditt namn

Din e-mail

Rubrik

Ditt meddelande

Back To Top
×Close search
Sök