KLUBBEN

Club Berger des Pyrénées bildades 1997. CBP är en rasklubb under Svenska Gårds- och Vallhundsklubben som i sin tur lyder under Svenska Kennelklubben (SKK).

KLUBBSTADGAR

Sektorer

Mycket av det arbete som sker inom CBP sker inom olika arbetsgrupper. Här kan du läsa uppdragsbeskrivningarna för varje sektor samt se vilka som ingår i sektorerna. Vill du komma i kontakt med någon sektor mejlar du sektormejlen eller ansvarig person.

Styrelsen uppmuntrar alla medlemmar att engagera sig. Har du kompetens och vill engagera dig för klubben? Kontakta sektorn där du känner att du hör hemma och hör vidare!

Uppdragsbeskrivningar för sektorerna (.pdf)

RASUTVECKLINGSSEKTORN

Sophie Marchand
Monica Westerberg
Ulrika Lundh

INFORMATIONSSEKTORN

Hemsida
Anna Wahlström

Bergernytt
Susanne Lindberg

PR-SEKTORN

Webshop
Anna Wahlström

Rasmonter
Jenny Jenderbäck

AKTIVITETSSEKTORN

Bergerläger
Agneta Ärlestig

Områdesaktiviteter
Ingela Käll

TÄVLINGSSEKTORN

Anna Wahlström
Ida Björkman

VALLNINGSSEKTORN

Karolina af Trolle
Jenny Ivarsson
Linda Tell

 

 

STYRELSEN 2018

Ordförande Kjell Pettersson 070-491 47 17
Vice ordförande Charlotte Almberg  070-595 58 16
Sekreterare Agneta Ärlestig 070-621 39 32
Kassör Lotte Sönstebye 070-667 22 20
Ledamot Jenny Jenderbäck 076-650 20 88
Ledamot Karolina af Trolle 070-239 30 43
Ledamot Lena Olofsson 070-950 06 40
Suppleant Linda Karlsson 0708-35 97 99
Suppleant Beatrice Bergqvist 0738-35 44 21

ÖVRIGA UPPDRAG

Medlemsregistrator

Lotte Sönstebye

Revisorer

Gunilla Jonsson
Sophie Marchand
Suppleanter
Yvonne Ahlin och Lia Larsson

Avelsråd

Vakant

Valberedning

Yvonne Ahlin (Sammankallande)
Jenny Ivarsson
Britta Hansson

Valpförmedlare

Annis Gustafsson

Bergernytt

Susanne Lindbergredaktör
Kjell Pettersonansvarig utgivare

MEDLEMSSKAP

Som medlem i klubben så får du läsa tidningen Bergernytt, möjlighet att delta på aktiviteter så som den årliga rasträffen, bergerläger och vallningsläger, samt utställningar och aktiviteter anordnade av SGVK, Svenska Gårds- och Vallhundsklubben. Du kan självklart också komma med egna förslag på aktiviteter till styrelsen. Framför allt så stödjer du som medlem raserna och får vara en del av det viktiga arbete som rasklubben genomför.

BLI MEDLEM

Bor du i Sverige sätter du in medlemsavgiften på klubbens konto
plusgiro 81 61 32-5

Bor du utomlands sätter du in medlemsavgiften på klubbens konto
IBAN: SE7295000099603408161325
BIC/CODE: NDEASESS

Kom ihåg att skriva ditt namn, adress och e-post samt ange att det gäller medlemskap på postgirotalongen eller på meddelanderaden om du betalar via Internet.

MEDLEMSAVGIFTER

Medlemsavgift – 280 kr
Utlandsmedlem – 280 kr
Valpgåvomedlemskap – 120 kr
Familjemedlemskap för vuxen* – 120 kr
Barn & ungdomar upp till 18 år* – gratis

* boende på samma adress som fullt betalande medlem

Ca 2 veckor efter att klubben fått pengarna tillhanda kommer det ett brev som välkomnar dig till klubben. Som medlem får du som lämnat din epost-adress även ett informationsbrev från klubben ett par gånger per år.

Sök