BERGERNYTT

Bergernytt är Club Berger des Pyrénées webbaserade medlemstidning. Tidningen ges ut här på hemsidan och är tillgänglig för våra medlemmar via medlemssidan.

Vill du vara med och skriva i tidningen? Reportage från utställningar och tävlingar önskas, tillsammans med diverse berättelser från ditt liv med din berger! Tidningen grundar sig på ideellt arbete, ställ upp och gör det till en trevlig medlemstidning!

REDAKTÖR

vakant

Övrig redaktion:
vakant

NÄSTA NUMMER

Nr 1 – kommer snart
Nr 2 – maj
Nr 3 – september
Nr 4 – december

MANUSSTOPP

Nr 1 – passerat
Nr 2 – 25 april
Nr 3 –  1 september
Nr 4 – 1 december

Skicka in ditt bidrag innan manusstopp!

Sök