SGVK Utställning I Jälla

SGVK Utställning i Jälla

CBP brukar stå värd och arrangera SGVKs officiella utställning som genomförs i oktober varje år. Den skall arrangeras i Stockholms-området och de senaste 5 åren har den, närmare bestämt, ägt rum i Uppsala. SGVK har huvudansvaret, men rasklubben ordnar med praktiska förberedelser och…

Läs mer
Godkända Vallanlagstest

Godkända vallanlagstest

Vid klubbens årliga vallningsläger, på Mårtensby gård i Almunge den 15-16 september, har vi fått ytterligare hundar med godkänt vallanlagstest. Två av hundarna testades och blev godkända i det nya vallanlagstestet, NHAT - Natural Herding Aptitude Test. NHAT är baserat på FCI regler och…

Läs mer
Sök