skip to Main Content

SGVK Utställningar 2017

Svenska Gårds- och Vallhundsklubben arrangerar varje år 8 st utställningar i samarbete med de i SGVK ingående rasklubbarna. SGVK:s utställningar är officiella, SKK:s Utställnings- och Championatbestämmelser tillämpas, dessa hittar du här. För deltagande krävs att man är medlem i någon…

LÄS MER
Back To Top
Sök