skip to Main Content
Reviderad Avelsstrategi

Reviderad Avelsstrategi

Under 2021 har vi arbetat fram en reviderad avelsstrategi – RAS. Den är baserad bl a på hälsoenkäter och försäkringsstatistik. Vid SKK avelskommitté den 1 februari 2022 har dokumentet fastställts.
Avelskommittén har givit följande utlåtande:

”Klubben presenterar ett väl genomarbetat RAS-dokument där man enkelt kan följa rasens strategi mot att föda upp hundar som är sunda i kropp och mentalitet i enlighet med rasens standard. Rasen är väl beskriven med intressanta fakta om rasens historia och redogörelse för de hälsomässiga samt mentala egenskaperna. Vikten av att arbeta internationellt i en numerärt liten ras betonas. De prioriteringar som rekommenderats i aveln är relevanta och tydliga. Förankringsprocessen är dokumenterad och redovisad. Dokumentet avslutas med en sammanfattande del, ”Avelspolicy Berger des Pyrénées” samt en summering ”Strategi för fortsatt avelsarbete 2020-2025”, vilket ökar dokumentets tydlighet.
Förslag till framtiden:
Rasen har i sitt hemland en fortsatt öppen stambok vilket kan hjälpa populationen och dess genetiska variation. Om en inmönstrad individ används i avel i Sverige och det finns någon information kring hundens härstamning, så kan det vara bra att försöka spara den informationen inom rasklubben eftersom den inte finns att finna i officiella register.”

Du hittar en sammanfattning av innehållet på vår sida Avel och här finns en länk till det kompletta RAS-dokumentet.


Back To Top
×Close search
Sök