skip to Main Content

Godkända vallanlagstest

Vid klubbens årliga vallningsläger, på Mårtensby gård i Almunge den 15-16 september, har vi fått ytterligare hundar med godkänt vallanlagstest. Två av hundarna testades och blev godkända i det nya vallanlagstestet, NHAT - Natural Herding Aptitude Test. NHAT är baserat på FCI regler och…

LÄS MER
Back To Top
Sök