skip to Main Content

VALLNING

Bergern är en energisk och alert liten vallhund som är mycket uthållig, kvick och väldigt uppmärksam. Den är en kroppsvallande hund som rör sig upprätt med högt huvud och flyttar fåren genom att positionera sig i förhållande till får, förare och den riktning fåren går. Kroppsvallande hundar håller i allmänhet ett kortare avstånd till djuren under vallningen. I den franska delen av Pyrenéerna, har Bergerns uppgift, sedan 1700-talet, varit att hålla samman boskapsflocken då den skall flyttas mellan olika betesmarker. Ofta jobbar den sida vid sida med den stora pyrenéerhunden, som vaktar flocken mot inkräktare.

CBP har som mål att öka intresset för vallning bland medlemmarna samt att hålla fortsatt hög frekvens på antalet anlagstestade hundar. Klubben skall också bidra till att medlemmar har kunskap om vallanlagstest, vallarbetsprov och tävlingar i herding.

Varja år arrangeras helgläger och heldagar i vallning på anläggningar som t ex Mårtensby Gård i Almunge, Fäboda Gård i Strängnäs. Där finns också möjlighet att anlagstesta sina hundar. I samband med läger eller andra arrangemang genomför vi Klubbmästerskap i vallning.

Kontakta gärna

klubbens vallansvarig om du har frågor!

Gith Jakobsson
vallning@clubbergerdespyrenees.se

SvKv – Svenska Kroppsvallarklubben är, sedan 2015, en verksamhetsklubb under SKK. Klubbens mål är bl a att bevara och utveckla kroppsvallande rasers specifika egenskaper och verka för utövning och utveckling av denna hundsport.

CBP samarbetar med SvKv. Det är SvKv som har rätt att arrangera anlagstest NHAT och vallarbetsprov HW. CBP kan stå som teknisk arrangör och gör därmed en ansökan om detta till SvKv. Klubben anordnar även en rad aktiviteter kopplade till vallning. För att delta behöver ekipaget vara medlem i klubben. Klicka på ikonen för att komma vidare till deras webbplats.

IMG_5471
Solarwes FR Harmony
Snabba Tassar på Briljanta Barista & Jenny Jenderbäck
601x400
Klubbmästerskap i Herding (vallning)

Vi har under åren genomfört klubbmästerskapet i samband med våra vallningsläger. KM:et har genomförts på en herdingbana med hämt, transport via ett antal hinder samt infållning. Vissa år har KM:et och ibland även vallningslägret ställts in pga för får deltagare. Fr o m 2020 har KM:et genomförts som ett HWT prov (officiellt eller inofficiellt), dvs utfållning, transport, bete, stopp och infållning. Deltagarna har under 2020, kunnat genomföra provet på den plats där det har arrangerats och sedan skickat in sitt resultat. Upplägget bestäms från år till år.

Vallanlagstest

VALLANLAGSTEST – SBC

CBP har genom SGVK rätt att stå som arrangör för vallanlagstestet SBC – enligt riktlinjer för Specialklubben för Bearded Collie. Deltagare skall vara medlem i CBP. Godkänt vallanlagstest (GK VA) utgör en bruksmerit  för International Beauty Champion C.I.B. (motsvarar tidigare Int UCh).

Vid anlagsprovet tittar domaren på fyra olika delar:

 • intresse
 • naturlig förmåga
 • mental uthållighet
 • samarbete/styrbarhet

Det krävs minst en 3:a på de tre första delarna för ett godkänt anlagsprov. Se mer detaljer kring bedömningen längre ner på sidan.

Läs mer på SGVK webbplats

VALLANLAGSTEST – NHAT

CBP har genom SvKv rätt att stå som teknisk arrangör för vallanlagstestet NHAT – Natural Herding Aptitude Test.

Den internationella kennelfederationen FCI´s (Federation Cynologique Internationale) regelverk för prov med vallhundar, Traditionell stil, ligger till grund för de svenska herdingreglerna. SvKV har i samarbete med SKK översatt och delvis anpassat reglerna till svenska förhållanden, bland annat vad gäller djurskydd och vilka raser som omfattas.

Anlagstestet syftar till att beskriva de viktigaste karakteristiska egenskaper som alla vallande raser har gemensamt.

 • Intresse för en flock av djur
 • Viljan att samarbeta med sin förare
 • Driften att kontrollera flockens rörelser
 • Den naturliga viljan att söka balanspunkten mitt emot sin förare för att bättre kontrollera flocken.
Berger med Godkända Vallanlagstest

VALLANLAGSTEST - SBC


De första godkända hundarna 2012

 • Mari Jomgart med Firefly Chuken Sakura No Kuno och Jomgarden´s Finesse
 • Ulrika Lundh med Hob-Nob´s Scandinave
 • Tuwali Wange med Dirgis Discordia

VALLANLAGSTEST - NHAT

          
De första godkända hundarna 2018

 • Camilla Liedholm med Dirgis Dira Dijon VI
 • Charlotte Almberg med Hob-Nob´s Petit Prince och Vallée des Voconces Ioné

Officiella anlagstest - NHAT Natural Herding Aptitude Test

2021

HundTestareSocialiseringdelenUtvärderingKommentarVallanlagsdelenUtvärderingKommentar
Dirgis Di Leva XIIIEwa Karlsson-MyrbrinkKontakt Männiksor u.a.
Kontakt Hundar u.a.
Ljudkänslighet u.a.
Samarbete förare u.a.
Godkänd (G)
Bra, pigg hund.Närmande - OK
Kontakt - OK
Intresse och Initiativ - OK
Good (G)Försiktig i sin vallning. Balanserar mest åt höger.
Snabba Tassar på Briljanta BaristaEwa Karlsson-MyrbrinkKontakt Människor u.a.
Kontakt hundar u.a.
Ljudkänslighet u.a.
Samarbete förare u.a.
Godkänd (G)Pigg, glad, positiv hund.Närmande - OK
Kontakt - OK
Intresse och initiativ - OK
Excellent (EXC)Börjar bra, kommer igång. Bus på slutet i fållan. Bra avstånd. Modig.
Solarwes FR EllaEwa Karlsson-MyrbrinkKontakt Människor u.a.
Kontakt hundar u.a.
Ljudkänslighet u.a.
Samarbete förare u.a.
Godkänd (G)Närmande - OK
Kontakt - OK
Intresse och Initiativ - OK
Excellent (EXC)

2020

HundTestareSocialiseringdelenUtvärderingKommentarVallanlagsdelenUtvärderingKommentar
Hob-Nobs TrucEwa Karlsson-MyrbrinkKontakt Männiksor u.a.
Kontakt Hundar u.a.
Ljudkänslighet u.a.
Samarbete förare u.a.
Godkänd (G)
Trevlig samarbetsvillig hund. Typisk BergerNärmande - OK
Kontakt - OK
Intresse och Initiativ - OK
Very Good (Vg)Bra start och balans. Lugnt och bra arbete runt fållan.
Dirgis Dira Delpie VIEwa Karlsson-MyrbrinkKontakt Människor u.a.
Kontakt hundar u.a.
Ljudkänslighet u.a.
Samarbete förare u.a.
Godkänd (G)Trevlig tillgänglig Berger.Närmande - OK
Kontakt - OK
Intresse och initiativ - OK
Very Good (Vg)Fantastisk Berger. Jättebra balans och samarbete med föraren.

2019

HundTestareSocialiseringdelenUtvärderingKommentarVallanlagsdelenUtvärderingKommentar
Gizette Petit NorvégienEwa Karlsson-MyrbrinkKontakt Männiksor u.a.
Kontakt Hundar u.a.
Ljudkänslighet u.a.
Samarbete förare u.a.
Godkänd (G)
Närmande - Ngt tveksam
Kontakt - OK
Intresse och Initiativ - OK
Very Good (Vg)Tränad hund, lydig!
Snyggt jobbat.

2018

HundTestareSocialiseringdelenUtvärderingKommentarVallanlagsdelenUtvärderingKommentar
Hob-Nobs Petit PrinceEwa Karlsson-MyrbrinkKontakt Männiksor u.a.
Kontakt Hundar u.a.
Ljudkänslighet u.a.
Samarbete förare u.a.
Godkänd (G)
Ngt blyg vid hanteringNärmande - Fartfylld
Kontakt - OK
Intresse och Initiativ - Stort
Very Good (Vg)Ivrig, med stort intresse.
Vill ej sluta.
Hund med mycket go i.
Vallée des Voconces IonéEwa Karlsson-MyrbrinkKontakt Människor u.a.
Kontakt hundar u.a.
Ljudkänslighet u.a.
Samarbete förare u.a.
Godkänd (G)Ngt blyg vid hanteringNärmande - OK
Kontakt - OK
Intresse och initiativ - OK
Good (G)Lugn och sansad.
Ngt loj.
Bra balans för det mesta.

Officiella anlagstest - i enlighet med regelverk för SBC (Specialklubben för Bearded collie)

2020

Hund Testare Intr. Förm. Uth. Sam. Kommentar
Hob-Nob’s Truc  Ewa Karlsson-Myrbrink  5  4  4  3 Mycket välbalanserad hund. Lättstyrd och följsam. Skäller dock nästan hela tiden.

2019

Hund Testare Intr. Förm. Uth. Sam. Kommentar
Jomgarden’s Ura  Ewa Karlsson-Myrbrink  3  3  3  3 Trevlig hund med bra balans. Lättstyrd. Förarbunden!
Jomgarden´s Yo-Ye Ewa Karlsson-Myrbrink 3 3 3 3 Trevlig hund, mycket utvecklingsbar. Lite het. Träna så kan det bli riktigt bra. Förarbunden!
Hob-Nob´s Pinot Noir Ewa Karlsson-Myrbrink 5 4 3 3 Full fart. Träna vidare så kan det bli riktigt bra!
Jomgardens’s Lixxo Ewa Karlsson-Myrbrink 3 3 3 3 Trevlig mycket utvecklingsbar hund. Förarbunden!

2018

Hund Testare Intr. Förm. Uth. Sam. Kommentar
Dirgis Dan före Dan XI  Ewa Karlsson-Myrbrink  3  4  3  3 Lugn och fokuserad för det mesta. Riktigt trevlig. Behöver mer träning i fårhagen. Förarbunden.
Dirgis Djul-Mumma XI Ewa Karlsson-Myrbrink 3 4 3 3 Första gången på får. Kommer igång snabbt. Trevlig hund. Förarbunden.
Hob-Nob´s Petit Prince Ewa Karlsson-Myrbrink 3 3 3 3 Het unghund, som för dagen tittar för mycket efter matte. Med mera träning kommer det att bli jättebra.
Hob-Nob´s Pépinot Ewa Karlsson-Myrbrink 4 4 3 3 Trevlig, mycket lättstyrd hund med bra balans. Ngt förarbunden, vilket drar ned betyget. Lovande vallhund.
Dirgis Deborah Milliken VII Ewa Karlsson-Myrbrink 3 4 3 3 Trevlig, lugn tik med god potential i fårhagen. Bra balans och avstånd när hon jobbar. Förarbunden.
Entre nous Turqouise blue chez Dirgis Ewa Karlsson-Myrbrink 3 4 3 3 Kanonfin tik som för dagen inte visar sin talang. Bra balans. Lycka till med vidare träning. Lovande. Förarbunden.
 Light My Fire Obelyn  Ewa Karlsson-Myrbrink  3  3  3  3  Följsam och ganska lättstyrd. Behöver ”träffa” får lite mera.
 Gizette Petit Norvégien  Ewa Karlsson-Myrbrink  4  4  4  3  Trevlig, utvecklingsbar tik. Lycka till med vidare träning.

2017

Hund Testare Intr. Förm. Uth. Sam. Kommentar
Jomgarden’s Wilse Lisbeth Cederberg Snittpoäng 3
Sirius-Black Ewa Karlsson-Myrbrink 3 3 3 3 Lite försiktig men växer under provet. Behöver lite mer fårvana, god potential.
Light My Fire Estelle Ewa Karlsson-Myrbrink 3 3 3 3 Trevlig lättförd hund med bra balans. För dagen ngt förarbunden.
Moonpack’s A Black Ferrari Mondial Ewa Karlsson-Myrbrink 4 4 4 3 Trevlig arbetsam hund med god potential i fårhagen.
Moonpack’s Ferrari Dino Alias Ebbot Ewa Karlsson-Myrbrink 4 4 3 3 Mjuk och förig hund. God potential i fårhagen.
Hob-Nob’s Minouche Ewa Karlsson-Myrbrink 4 5 4 3 Talang i fårhagen. Lycka till med fortsatt vallträning.
Moonpack’s Fast Black Ferrari Enzo Ewa Karlsson-Myrbrink 4 4 4 3 Lugn stabil tik. Väldigt lyhörd och lättstyrd.

2016

Hund Testare Intr. Förm. Uth. Sam. Kommentar
Dirgis Bonanzas Dez X Ewa Karlsson-Myrbrink Snittpoäng 4
Dirgis Bonanzas Diez X Ewa Karlsson-Myrbrink Snittpoäng 4
Lakha De Loubajac Ewa Karlsson-Myrbrink Snittpoäng 4,66

2015

Hund Testare Intr. Förm. Uth. Sam. Kommentar
Vallee des Vocones Ioné Ewa Karlsson-Myrbrink 4 4 4 3 Styrbar arbetsmyra, bra avstånd och djurhantering.
Dirgis Deerwood Darling VI Ewa Karlsson-Myrbrink 3 3 3 3 Försiktig tik som blir bättre. Bra djurhantering. Bossig med djuren.
Dirgis Dagas Dixon VIII Ewa Karlsson-Myrbrink 3 4 3 3 Bra hund, bra avstånd till fåren för det mesta. Växer under provet. Modig.
Beyonce Joie Prizzi Petit Norvégien Lisbeth Cederberg 4 4 5 3 Intensiv, balanserad, modig, tänd på fåren.
Light My Fire Yfo Lisbeth Cederberg 4 5 4 3 Fin balans och följsamhet, håller bra avstånd. Lovande, behaglig arbetshund.
Jomgarden’s Smilla Lisbeth Cederberg 3 3 3 3 Mjuk, balanserad, håller avstånd, inte riktigt tänd än.

2014

Hund Testare Intr. Förm. Uth. Sam. Kommentar
Jomgarden’s Pixie Ewa Karlsson-Myrbrink 3 3 3 3 Mycket bra arbete runt fåren och naturligt stopp. Trevlig med bra potential i fårhagen. Hämmas en del av att hon är så förarbunden.
Jomgarden’s Tintin Ewa Karlsson-Myrbrink 4 4 3 3 Trevlig hund, lugn med bra avstånd till får för det mesta. Myckte lyhörd på signaler från förare.
Hob-Nob’s Felicité Ewa Karlsson-Myrbrink 3 4 4 3 Bra tik, mycket förig, bra avstånd till fåren. Förarbunden.
Jomgarden’s Caramell Ewa Karlsson-Myrbrink 3 3 3 3 Äldre tik som växer under provet. Bra avstånd. Förarbunden.
Tullamore-Dew Ewa Karlsson-Myrbrink 3 3 3 3 Trevlig, utvecklingsbar tik. Mycket följsam och lyhörd. Förarbunden.
Light My Fire Ancolie Ewa Karlsson-Myrbrink 3 3 3 3 Lugn tik med bra attityd mot fåren. Lydig och följsam. Förarbunden.
Nikka-Yoichi Ewa Karlsson-Myrbrink 3 3 3 3 Trevlig lugn unghund, Bra balans, lättförd och modig.

2013

Hund Testare Intr. Förm. Uth. Sam. Kommentar
Dirgis Diras Delpie VI Tony Söderlund 5 5 4 3 Kroppsvallare. Skäller inte. Bra djurkänsla. Mycket bra djurhantering. Glad, trevlig. Mycket styrbar, lyhörd. Mycket balanskänslig. Lydig.
Dirgis Diras Dijon VI Ewa Karlsson-Myrbrink 4 4 4 3 Unghund som bara blir bättre och bättre. Förarbunden.
Vallee des Voconces Gossypium Ewa Karlsson-Myrbrink 3 3 3 3 Stundvis lite het. Stundvis riktigt bra. Förarbunden.
Jomgarden’s Myntha Ewa Karlsson-Myrbrink 3 4 3 3 Trevlig utvecklingsbar hund. Förarbunden.
Jomgarden’s Pim Ewa Karlsson-Myrbrink 3 3 3 2 Het hund som lugnar sig under provet. Skäller.
Hob-Nob’s I-phone Noir Ewa Karlsson-Myrbrink 3 4 4 3 Bra hund. Lättstyrd och lugn. Förarbunden.

2012

Hund Testare Intr. Förm. Uth. Sam. Kommentar
Hob-Nob’s Yo-Yo Ewa Karlsson-Myrbrink 4 4 4 3 Lugn och mkt trevlig i vallhagen. Arbetar trots störning, lycka till med vidare träning i fårhagen. Orädd.
Jomgarden’s Jessie Ewa Karlsson-Myrbrink 4 4 3 3 Bra hund med god potential i fårhagen. Lättstyrd och bra arbete runt fåren. Förarbunden.
Light My Fire Vive Ewa Karlsson-Myrbrink 3 3 3 3 Trevlig hund. Lättstyrd och tålig. Förarbunden.
Jomgarden’s Alenya Ewa Karlsson-Myrbrink 3 4 3 3 Trevlig vallning. Lugn och ganska koncentrerad. Förarbunden.
Dirgis Dribbla Diradotter Ewa Karlsson-Myrbrink 4 4 3 3 Bra hund med energi i fårhagen. Trevlig att jobba med, samarbetsvillig och modig.
Jomgarden’s Lova 4 4 4 3 Mycket lovande hund i fårhagen. Intensiv i början, avslutar strålande. Bra avstånd till fåren. Förarbunden.
Jomgarden’s Engla 4 4 3 3 Trevlig intensiv hund. Förarbunden, växer under provet.
Hob-Nob’s Haute Couture Ewa Karlsson-Myrbrink 4 5 3 3 Mkt lovande ungtik. Bra avstånd och arbete runt fåren. Lugn och samarbetsvillig.
Dirgis Dira Necessitas Ewa Karlsson-Myrbrink 4 4 4 3 Trevlig tik, lite het. Bra ork och lättstyrd runt fåren. Modig.
Dirgis Discordia Calle Borgström 3 3 3 3 Trevlig hund, ngt reserverad. Visar korta stunder av god vallning.
Dirgis Dilga Ewa Karlsson-Myrbrink 4 4 4 3 Mycket trevlig hund i fårhagen.Bra avstånd och arbete runt fåren. Modig. Förarbunden.
Dirgis Discoe Doce Ewa Karlsson-Myrbrink 3 3 3 3 Stundvis riktigt bra. Förarbunden.
Dirgis Dictum Factum Ewa Karlsson-Myrbrink 4 4 4 3 Tränad, mycket trevlig hund i fårhagen. Lugnt och bra arbete runt fåren. Lycka till med vidare träning i fårhagen!
Hob-Nob’s Indienne Ewa Karlsson-Myrbrink 4 4 3 3 Bra hund, 6 m avstånd. Lättjobbad, bra avstånd till fåren. Förarbunden.
Dirgis Drömma Diradotter 3 3 3 3 Unghund med bra balans. Bra djurhantering.

Inofficiella anlagstest

2011

Hund Intr. Förm. Uth. Sam. Kommentar
It’s Like Adonis God of Desire 5 3 4 2 Ung, ganska het och snabb hund. Aningen hetsig och nära, men har ju många år på sig att mogna. Mycket lovande ekipage!!!
Hob-Nob’s Yo Yo 4 5 5 3 Hund med god potential i fårhagen. Lättstyrd, mycket följsam. Bra djurhantering. Förarbunden.
Jomgarden’s Alenya 3 3 3 3 Lugn tik. Bra avstånd till fåren. Lättstyrd och följsam.
Hob-Nob’s Olivier 3 4 3 3 Trevlig, lugn hund. Bra arbete runt fåren. Lättstyrd.
Hob-Nob’s Quiche 3 4 3 3 Trevlig tik, lugn och bra arbetsavstånd. Förarbunden. Mkt följsam.
Dirgis Discordia 3 4 3 3 Mycket trevlig tik i fårhagen. Lugn med bra arbete runt fåren. Kunde vara något mera ”på”.
Hob-Nob’s Indienne 4 3 3 3 Trevlig intensiv hund som är lite nära från början, men korrigerar sig själv. Duktig!

2010

Hund Intr. Förm. Uth. Sam. Kommentar
Cherry Noire de la Rosselle 3 3 3 3 Het och ivrig tik. Behöver tränas mer med får. Stundvis riktigt bra. Förarbunden.
Jolie Do Bleue Du piemont des Pyrenees 4 4 3 3 Trevlig tik med bra balans och djurhantering. Mkt utvecklingsbar hund. Lättstyrd.
Light My Fire Taquine 4 4 4 3 Tapper hund som för dagen inte är så modig men kompenserar med bra balans och talang.
Light My Fire Type 4 5 3 3 Bra hund med bra balans och avstånd. Energisk och arbetsvillig. Stundvis riktigt bra.
Light My Fire Ulva 3 3 3 3 Trevlig tik. Ännu något okoncentrerad. Stundvis riktigt bra. Ganska modig.
Ardoise De Loubajac 4 5 5 3 Kanonhund! Lättarbetad.
Carabrae Morning Glory 3 3 3 4 Försiktig tik. Mycket bra avstånd. Växer under provet.
Dirgis Dictum Factum 4 4 4 3 Trevlig hund. Arbetsam. Lugn med bra avstånd till fåren. Bra potential i fårhagen.
Dirgis Dira Neessitas 4 4 4 3 Trevlig hund. Arbetsglad. Bra balans och avstånd. Lycka till med vidare träning!
Hob-Nob’s Rubéole 3 4 3 3 Pigg och glad tik. Intensiv. Lättstyrd och vaken.
Hob-Nob’s Scandinave 4 4 3 3 Mkt positiv hund. Lättstyrd och bra avstånd till fåren. Förarbunden. Lycka till med vidare träning!
Real Scoop’s Pop Shuvit 3 3 3 3 Grattis! Kom igång under provet. Lugn, bra balans, lättstyrd.
Petit Peluche Cache-Cache 3 3 3 3 Hanhund med bra balans. Stundvis riktigt bra.
Jomgarden’s Jessie 3 4 3 3 Trevlig, positiv ungtik. Bra balans. Lättstyrd. Ämne i fårhagen. Lycka till med vidare träning!
Hob-Nob’s Quidam 3 3 3 3 Lugn hund. Bra avstånd till fåren. Förarbunden. Ngt okoncentrerad.
Hob-Nob’s Folie Bergere 3 3 3 3 Kom igång under provet. Förarbunden, glad och positiv hund. Arbetsglad när hon kom igång.

Bedömning – SBC

Intressenivån börjar bedömas omedelbart, redan utanför fållan, på hundens sätt att nårma sig djuren. Hundens fokusering på djuren skall bedömas inte dess teknik eller fart. Hundar som trots uppmuntran inte visar något intresse alls skall bedömas 0, avbryta och rekommenderas för omprov. Hundar som aldrig släpper fåren med blicken skall bedömas med 5.

Naturlig förmåga omfattar t.ex. hundens pondus och vakenhet. Testledaren/föraren kan t.ex. positionera sig för att vända hunden genom blockering, promenera i åttor, vända rakt igenom osv., för att se hur hunden balanserar och reagerar på flockens rörelse och andra outtalade signaler. Hunden behöver inte nödvändigtvis balansera till föraren – det är den naturliga förmågan att `kontrollera`en flock som skall bedömas. En hund som inte verkar ha någon kontroll alls över djuren får 0 och den som lugn och samlad har full kontroll hela tiden får 5 poäng.

Mental uthållighet är ett test på hundens ”mentala ork” – dess koncentrationsförmåga – klarar den att jobba hela testet utan att lägga av eller visar den snabbt tecken på att tröttna. En hund som klarar hela testet utan att visa några tendenser till att vilja avbryta skall minst bedömas som 3.

Samarbetsvilja/Styrbarhet testas med t.ex. ett ’stanna’ eller ’ligg’-kommando, eller inkallning, för att kort avbryta vallningen och sedan fortsätta. Andra exempel kan vara hundens sätt att reagera när föraren försöker få ut avståndet t.ex. genom positionering eller blockering. En hund med hög intressepoäng som klarar (om än motvilligt) att lämna fållan okopplad på kommando kan t.ex. inte få lägre än 3. Detta momentet skall inte räknas med i snittpoängen, eftersom skalan går från 0: extremt hård till 5: extremt förarvek. En 4:a gäller alltså en hund som är ganska förarvek, men inte så att det stör arbetet, och en 2: en hund som är hård, men styrbar. Vilken av dessa två som blir den bästa vallhunden är upp till föraren och dennes personliga preferenser

Vallningsanlag bedöms den hund visa som har mellan 3 och 5 på alla punkter utom ’Samarbetsvilja/Styrbarhet’, där poängen bara skall fungera som en vägledare åt föraren. Hundar som får 0 eller 5 på momentet blir dock sannolikt tämligen svårtränade, vilket bör noteras i protokollet.

Orsaker till att avbryta testet skall bara vara totalt ointresse och *illasinnade* bett.

Bedömning NHAT

Del 1: Socialt beteende

A) Kontakt med människor Anlagstestaren söker kontakt med hunden för att verifiera det sociala och dess självbehärskning. Anlagstestaren har redan tidigare haft kontakt med hunden när tatuering eller chip kontrollerats.
Hunden i koppel, förs av föraren genom en grupp av människor. Aggressivitet mot eller rädsla för människor accepteras inte. En naturlig reaktion hos en alert individ, typisk för många vallhundsraser, accepteras.
B) Kontakt med hundar Föraren skall med hunden i koppel passera en grupp av människor med andra hundar i koppel. Hundarna i gruppen måste vara lugna. Även den testade hunden måste visa ett naturligt beteende
mot andra hundar.
C) Känslighet för ljud Under denna del av testet skall anlagstestaren eller en assistent avge ett plötsligt ljud. Hunden skall regera utan rädsla. En naturlig reaktion av uppmärksamhet godtas. Ljudet kan åstadkommas genom att prassla med en plastpåse eller liknande ljud. Skott tillåts inte.
D) Relation till föraren Anlagstestaren skall bedöma vilket förtroende hunden har för sin förare i en obekant miljö. Det skall inte bedömas som en lydnadsövning. Detta är en viktig bedömning av ett öppet och naturligt beteende hos hunden. Hunden skall respektera sin förare (position och kommandon) och samarbeta med föraren. Hunden förväntas ha en god relation till sin förare, vilket skall demonstreras i kort runda med okopplad hund.
Hinder –  Hunden skall ledas eller föras över något hinder som till exempel ett lågt hopp eller en lägre ramp.
Utan föraren –  Medan hunden hålls i koppel av en medhjälpare eller anlagstestaren, skall föraren gå cirka 15 meter bort och stanna på signal av anlagstestaren. Hunden får inte visa någon stress eller panik.
Inkallning – På signal från anlagstestaren skall medhjälparen koppla loss hunden och föraren kallar in sin hund.

Del 2: Vallningsanlag

Anlagstestaren skall ge hunden tillräcklig möjlighet och tid att visa sina egenskaper. Anlagstestaren kan instruera föraren genom testet, för att uppmuntra och följa hunden. Föraren får
uppmuntra hunden men inte genom att ge godis eller leka med hunden.

A) Att närma sig flocken
På väg till startpositionen för testet skall föraren med hunden i koppel, gå runt fållan med djuren för att säkerställa att hunden uppmärksammat dem, och uppmuntra ett intresse. Därefter fortsätter de
till startpunkten. Vid startpunkten, cirka 50 meter från fållan, skall på signal från anlagstestaren, föraren börja gå mot fållan och koppla loss hunden efter ca 10 meter. Här kan ett kommando användas för att frisläppa hunden. Från det ögonblick som föraren börjar gå kommer anlagstestaren att bedöma hundens intresse för flocken. På signal från anlagstestaren börjar föraren gå rakt mot fållan utan att signalera eller kommendera hunden. Det är av stor vikt när hunden börjar visa intresse, och på vilket avstånd från fållan. Anlagstestaren kan be föraren gå ett varv runt fållan, vända om eller stanna. Hundar som har
instinkten att cirkla och leta efter balanspunkten mitt emot sin förare visar starkt sin fallenhet för vallning. För att väcka intresset hos hunden kan anlagstestaren be föraren gå in i fållan utan hund och
flytta runt fåren.

B) Kontakt med flocken
Anlagstestaren kan be föraren gå in i fållan med hunden i koppel. Om hunden visar rätt attityd kan anlagstestaren besluta att kopplet kan tas av. Om hunden visar aggressivitet eller rädsla skall testet avslutas. Om rädsla uppstår är det tillåtet för föraren lugna sin hund innan de går ut ur fållan.

C) Intresse och initiativ
Under testet skall hunden visa intresse för djuren under åtminstone två minuter.  För att fastställa initiativförmågan hos hunden, kommeranlagstestaren att titta på hundens naturliga drift att kontrollera flockens rörelser utan kommandon från föraren.

Back To Top
Sök