Skip to content

ATT VARA MEDLEM

Som medlem i klubben så får du möjlighet att delta på klubbens aktiviteter så som den årliga rasträffen, bergerläger, bergerdagen, vallningsläger etc. Dessutom kan du delta på utställningar och aktiviteter som anordnas av SGVK (Svenska Gårds- och Vallhundsklubben). Du kan självklart också komma med egna förslag på aktiviteter till styrelsen eller ta kontakt med din områdesansvarige. Vi håller våra medlemmar informerade om aktiviteter och arbete med rasen, genom tidningen BergerNytt. Du får tillgång till Medlemssidan på webbplatsen och kan följa styrelsens arbete. Framför allt så stödjer du som medlem raserna och får vara en del av det viktiga arbete som rasklubben utför.

Kontakta gärna

klubbens medlemsansvarig om du har frågor!

Lotte Sönstebye
medlem@clubbergerdespyrenees.se

Om du redan är Medlem

Medlemskapet gäller för kalenderåret och skall du förnya ditt medlemskap för det kommande året så räcker det med att du betalar in medlemsavgiften.

Bor du i Sverige sätter du in medlemsavgiften på klubbens konto plusgiro 81 61 32-5

Bor du utomlands sätter du in medlemsavgiften på klubbens konto IBAN: SE7295000099603408161325   BIC/CODE: NDEASESS

Kom ihåg att skriva ditt namn samt ange att det gäller medlemskap på postgirotalongen eller på meddelanderaden om du betalar via Internet. Medlemsavgifterna hittar du lite längre ned på denna sida, till höger.

Medlemsavgifter 2023-2024

Huvudmedlem – 300kr
Familjemedlem – 140kr
Valpgåvomedlem – 140kr

Barn- och Ungdomsmedlem upp till 18 år – gratis

Om du är ny Medlem

Medlemskapet gäller för kalenderåret och om du inte varit medlem tidigare eller haft uppehåll under en tid så fyller du i forumläret Medlemsansökan. Då får vi korrekta uppgifter om dig som vi behöver i vår medlemsadministration. Inom ett par veckor, från det att vi erhållit betald medlemsavgift, får du ett Välkomstbrev via E-post.

Klicka på länken nedan!

Valpgåvomedlemskap

Uppfödaren skall bjuda sina valpköpare på ett års medlemskap i CBP. Medlemskapet skall vara betalt senast vid leverans av valpen. Valp som levereras efter den 1 oktober har ett gällande medlemskap även följande år.
Detta är obligatoriskt till de valpköpare som är bosatta i Sverige, och frivilligt för övriga.

Ansökan görs av uppfödaren. Klicka på länken nedan!

Back To Top
Sök