Skip to content

AKTIVITETER

Club Berger des Pyrénées har medlemmar i hela vårt avlånga land samt i våra grannländer. För att kunna tillgodose så många som möjligt anordnar klubben aktiviteter runt om i landet. Varje år anordnar klubben dessutom bergerläger, vallningsläger och årets höjdpunkt våran egen Rasträff. 

Områdesansvariga

Att vara områdesansvarig innebär att representera CBP inom ett visst område (region) och på bästa sätt vara ett stöd för att arrangera lokala aktiviteter för våra medlemmar. Aktiviteterna kan vara promenader, familjedagar, prova-på-aktiviteter och inte minst att ordna någon aktivitet i samband med den årliga Berger-dagen.

Områdesansvariga sprider kunskap om rasen och bidrar till ökat intresse och engagemang för klubbens aktiviteter. 

Aktivitetssektorn håller kontakt med de som är områdesansvariga och är länken in till klubbens styrelse.

Område Kontaktperson Tel.nr
Västmanland/Dalarna/Gävleborg vakant
Stockholm/Uppsala/Södermanland Lotte Sönstebye 070 – 667 22 20
Västra Götaland Annis Gustafsson 031 – 23 00 49
Jönköping/Halland/Kronoberg Anna den Braver 070 – 432 89 98
Kalmar/Östergötland Sophie Marchand 070 -744 32 38
Skåne/Blekinge vakant
Norrbotten Maria Forsberg 070-384 00 68
Västerbotten vakant
Värmland/Örebro Anna-Karin Risberg

Våra områdesansvariga tar gärna emot tips och idéer om vad just du vill göra i ditt område. Finns inte ditt län med? Kanske du vill vara områdeansvarig?  Ta kontakt med Aktivitetssektorn!

MEDLEMSBIDRAG

Fastslaget på styrelsemöte 15 oktober 2014

Som medlem har du  möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd, sk Medlemsbidrag i syfte att utveckla kunskaper och främja relationerna mellan medlemmar och dess hundar inom CBP. Kravet är att aktiviteterna riktar sig till klubbens ALLA medlemmar. Bidrag på max 1 000 kr kan sökas till läger, kurser, träningar, föreläsningar, promenader, prova på dagar och liknande. Bidrag ges inte till inventarier eller annan utrustning och inte heller till verksamhet som det åligger föreningen att tillgodose.

Ansökningar

Ansökningar om bidrag skall ske senast 2 veckor inför ett styrelsemöte. Efter beredning fattar styrelsen beslut om bidrag och svar på ansökningar ges inom tre arbetsdagar efter det aktuella styrelsemötet. Ansökan görs på mail till info@clubbergerdespyrenees.se

Redovisning

Senast två veckor efter avslutad aktivitet skall en redovisning lämnas in till styrelsen. Bidraget betalas ut inom tre arbetsdagar från att en komplett redovisning inkommit till kassören. Redovisningen sker på två blanketter som finns på webbplatsens Medlemssida; 1) deltagarlista och 2) underlag för ekonomisk ersättning. Samtliga kvitton/fakturor för bidraget måste finnas med för att redovisningen skall vara komplett. Redovisningen skall även innehålla en rapport om själva aktiviteten som enkelt kan delas på webbplatsen/Facebook, BergerNytt.

Back To Top
Sök