skip to Main Content

Registrering vid korsavel

SKK beslutade vid Avelskommitténs möte i September 2017 att tillåta korsavel mellan våra raser poil long och face rase.
SKK/AK nr 4-2017
2017-09-14 § 111 Översyn av SKKs registreringsregler; b) Berger des pyrénées.

Information om registrering vid korsavel hittar du på webbplatsen under rubrik Avel
Har du frågor eller funderingar, ta kontakt med RUS
mail: rus@clubbergerdespyrenees.se

Back To Top
Sök