skip to Main Content

Uppdaterad Rasstandard

SKK’s arbetsgrupp för standardfrågor har behandlat standarden för face rase som en del i ett större projekt att uppdatera äldre översättningar. FCI’s standard för Berger des pyrénées à face rase har varit mycket kort och mest bestått av hänvisningar till standarden för Berger des pyrénées à poil long.

Standarden för Berger des pyrénées à face rase är nu uppdaterad och översatt med en fullständig text utan hänvisningar till standard för poil long.

I samband med det uppdateringsprojekt som arbetsgruppen i SKK genomför är det över 90 standarder i process, därför går det lite i vågor med publiceringen på SKK.se. Men vi har fått förhandsversionen och publicerar den nu tillsvidare på vår webbplats. Du hittar den här!

Back To Top
Sök