skip to Main Content

Valberedningen uppmanar!

Till dig som är eller vill bli medlem i vår rasklubb!

Valberedningen har påbörjat sitt arbete inför kommande årsmöte. Årsmötet kommer att hållas innan februari månads utgång.

Har du förslag på någon person som du tror kan vara en tillgång i styrelsens arbete med klubbens verksamhet. Då vill vi gärna ta del av ditt förslag. Tänk på att personen i fråga behöver tillfrågas om att bli nominerad till uppdrag. Valberedningen behöver även kontaktuppgifter till den nominerade. 
Ditt förslag behöver komma in senast den 15 december.
Sänd in din nominering till kjell@agilitydomaren.se

Med vänlig hälsning
Kjell Pettersson
Sammankallande i valberedningen

Back To Top
Sök