skip to Main Content

Årsmöte 2022

Årsmötet kommer genomföras digitalt via Zoom. En länk till Zoom kommer skickas till samtliga medlemmar som har anmält sig. 

Datum: Söndagen den 27 mars
Tid: Kl 14:30-16:30, med uppstart kl 13:30 för påloggning.
Anmälan: Som vanligt via Google formulär via denna länk, senast en (1) vecka innan.
Motioner:  Om du som medlem önskar få motion behandlad vid årsmöte, så skall den skriftligen och via mail vara styrelsen tillhanda senast den 6 mars 2022 maila till info@clubbergerdespyrenees.se

Årsmötet kommer avhandla klubbens verksamhet för både år 2020 och 2021.   
Årsmöteshandlingar kommer finnas tillgängliga på klubbens webbplats, www.clubbergerdespyrenees.se/medlemssida/

Ps. Glöm inte att betala in din medlemsavgift för att kunna deltaga på årsmötet! Klicka här för information om avgifter och kontonummer.

Back To Top
Sök