skip to Main Content

Årsmöte genomfört

Söndagen den 26 februari genomfördes ett digitalt årsmöte för CBP. Det inleddes med en föreläsning om BPH – Beteende och personlighetsbeskrivning hund. Duktiga Barbro Rydén, ägare och grundare av Hunduddens träningscenter, föreläste i ämnet med både filmvisning och diskussion.

Själva årsmötet genomfördes utan komplikationer där verksamheten för 2022 avhandlades. Verksamhetsberättelse för 2022 hittar du på sidan Klubben.
Inga motioner hade inkommit. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Årsmötet godkände förslag till verksamhetsplan för 2023.
Ny styrelse blev vald där merparten omvaldes. Ny i styrelsen är Maria Forsberg, som 2e suppleant.

Årsmötesprotokollet hittar du på Medlemssidan (lösenord krävs)

Nu hoppas vi på riktigt många medlemmar och ett härligt 2023!

Back To Top
Sök