skip to Main Content

Ny ordförande!

Nu efterlyser vi en ny ordförande till vår fina rasklubb!

Värnar du om vår unika ras och kan tänka dig att vara med och driva arbetet inom rasklubben tillsammans med styrelsen under 2024 och framåt?

Då kanske du kan tänka dig att ta över stafettpinnen från Charlotte Almberg som nu lämnar uppdraget som klubbens ordförande efter 5 år.
Som ordförande förbereder du dagordningen till styrelsemötet tillsammans med sekreteraren och leder själva mötet. CBP är en del av SGVK vilket innebär deltagande på fullmäktigemöte 1 gg/år tillsammans med en styrelserepresentant.

CBP har idag en väl fungerande styrelse. Man har en treårsplanering och arbetet utförs i respektive sektor såsom Rasutveckling, Utställning, Vallning, Aktivitet och PR -och information. Tillsammans hjälps man åt att följa upp de åtagande och aktiviteter som pågår. Styrelsen har också ett Verkställande utskott med ett fåtal personer från styrelsen som snabbt kan hantera och diskutera medlemsfrågor och ta beslut, så man är aldrig ensam i att hantera något ärende.

Låter det intressant, ta kontakt med valberedningen för mer information! Årsmötet genomförs den 28 februari.
Kontakta Kjell Pettersson via mail: kjell@agilitydomaren.se 

ps: Charlotte kommer under 2024 finnas tillhands för stöd och coachning om så skulle behövas.

Back To Top
Sök