skip to Main Content

BERGERNYTT

Bergernytt är Club Berger des Pyrénées webbaserade medlemstidning. Tidningen ges ut här på hemsidan och är tillgänglig för våra medlemmar via medlemssidan.

Vill du vara med och skriva i tidningen? Reportage från utställningar och tävlingar önskas, tillsammans med diverse berättelser från ditt liv med din berger! Tidningen grundar sig på ideellt arbete, ställ upp och gör det till en trevlig medlemstidning!

REDAKTÖR

Charlotte Almberg

Övrig redaktion:
Styrelsen

NÄSTA NUMMER

Juni 2022

September 2022

December 2022

Mars 2023

MANUSSTOPP

Vi tar löpande emot inslag

Back To Top
Sök