skip to Main Content

Årsmötet flyttat till 2022!

Svårigheterna att genomföra årsmöten med pandemins förutsättningar har gjort att SKK föreningskommitté givit ut rekommendationer med olika alternativ till SKK klubbarna. Ett alternativ är att flytta fram årsmötet till 2022. Detta kan ske under förutsättning att:

  • klubben har avhållt årsmöte under 2020 ✓
  • klubbens revisorer lämnat en ”ren” revisionsberättelse för 2020 ✓
  • klubben inte har fler än 3000 medlemmar ✓
  • SGVK eller SKK inte begär att klubben skall genomföra årsmöte ✓
  • inte klubbens medlemmar (fler än 1/3 av medlemmarna) begär att årsmötet skall genomföras ✓
  • förtroendevalda styrelsemedlemmar, revisorer och valberedning har sagt OK till att förlänga sin mandatperiod med 1 år ✓

Detta alternativ har vi valt för CBP. Alla ovan punkter är nu avklarade och godkända. Så vi ses på årsmötet 2022, om inte förr!

Årshandlingar för 2020 hittar du på Medlemssidan. Verksamhetsberättelse 2020 hittar du, som inte är medlem men ändå är nyfiken på klubbens verksamhet, under rubrik Klubben.

Back To Top
Sök