Skip to content

Avelsrekommendationer

I samband med Hälsoenkät 2020 och revidering av RAS – Rasspecifika avelsstrategier, som pågått under hösten, har klubben, i samråd med uppfödare, tagit beslut om att revidera CBP’s Avelsrekommendationer. Dessa är nu fastslagna av styrelsen den 30 mars 2021 och Du hittar de uppdaterade rekommendationerna på sidan Avel.

Den reviderade RAS ligger för tillfället hos SGVK/SKK för godkännande. Vi återkommer med publicering när den har blivit godkänd.

Back To Top
Sök