skip to Main Content

Dags för Årsmöte 2023!

Årsmötet kommer genomföras digitalt via Zoom. En länk till Zoom kommer skickas till samtliga medlemmar som har anmält sig.

Innan årsmötet bjuds du som är medlem in till en föreläsning med Barbro Rydén, ägare och grunare av Hunduddens träningscenter. Barbro är beskrivare vid BPH – Beteende- och personlighetsbeskrivning hund. Föreläsningen handlar om hur ett BPH går till, vilken information den kan ge om vår hund och vad det kan tillföra vår ras. Vi ser fram emot en intressant föreläsning.

Datum: Söndagen den 26 februari
Tid föreläsning: Kl 15.00-15.45 inkl frågestund med uppstart påloggning från kl 14.50
Tid årsmöte: Kl 16.00 – 17.00 med uppstart kl 15:50 för påloggning
Anmälan: via Google formulär på denna länk, senast en (1) vecka innan.

Om du som medlem önskar få motion behandlad vid årsmöte, så skall den skriftligen och via mejl vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari 2023. Mejla till info@clubbergerdespyrenees.se

Årsmöteshandlingar kommer finnas tillgängliga på klubbens webbplats, www.clubbergerdespyrenees.se/medlemssida senast 1 vecka innan årsmötet.

Ps. Glöm inte att betala in din medlemsavgift för att kunna deltaga på årsmötet!
Varmt välkommen!

Back To Top
Sök