Skip to content

Dags att välja styrelse!

Till dig som är eller vill bli medlem i vår rasklubb!

Valberedningen har påbörjat sitt arbete inför kommande årsmöte. Årsmötet kommer att hållas den 26 februari.

Har du förslag på någon person som du tror kan vara en tillgång i styrelsens arbete med klubbens verksamhet.
Då vill vi gärna ta del av ditt förslag! Det är kanske du själv. Har du lust att göra en insats för klubben och rasen, så passa på nu!

Tänk på att personen i fråga behöver tillfrågas om att bli nominerad till uppdrag. Valberedningen behöver även kontaktuppgifter till den nominerade.
Ditt förslag behöver komma in senast den 10 februari.
Sänd in din nominering till kjell@agilitydomaren.se

Med vänlig hälsning
Kjell Pettersson
Sammankallande i valberedningen

Back To Top
Sök