skip to Main Content

Årsmötet genomfört

Milstolpe i klubbens historia. Söndagen den 27 mars genomförde vi vårt första helt
digitala årsmöte. 21 medlemmar kopplade upp sig via Zoom och under mötesordförande Yvonne Ahlins tydliga ledning klubbades nya styrelsen. Det var också omval för flera viktiga funktionärsposter samt en motion som klubbades igenom.
Verksamhetsplan och Rambudget för 2022 vittnar om flera aktiviteter under mer normala omständigheter jämfört med de senaste två åren, nämligen att vi kan ses!
Styrelsen konstituerade sig vid möte den 5 april!

Nya styrelsen 2022

OrdförandeCharlotte Almberg
Vice OrdförandeÅsa Thunqvist
SekreterareLia Larsson
KassörLotte Sönstebye
LedamotJenny Jenderbäck
LedamotAnna Nygårds
LedamotYvonne Ahlin
1e suppleantMikael Wahll
2e suppleantLovina Björkvall
  
RevisorerAnna Karin Risberg Ingela Lindberg
RevisorssuppleanterAnna Sedin Brattlin  Gith Jakobsson
  
ValberedningKjell Pettersson (Sammankallande) Ingela Käll Britta Hanssen
Back To Top
Sök